Etikettarkiv: TUG-möte

Tivedsträffen 6 okt

Tivedsträffens tema – Infrastruktur för att få en fungerande landsbygd.

Infrastruktur för en att få en fungerande landsbygd
Infrastruktur för att få en fungerande landsbygd – diskussionen utgick från arbetsgruppens förslag på olika ämnen.

På styrelsemöte i september bestämdes att inbjuda ”kommunfolk” för att få deras syn. Tanken från början var att sammankalla till ett stormöte i Åboholm. Men i dessa Covid-19 tider kunde det inte bli så, utan det blev ett möte med TUG:s styrelse, arbetsgruppen och inbjudna från kommunen.   Bo Rudolfsson, Nils-Olof Tivemyr , Paul Särnholm, Hans Traav och Harry Lundin hade hörsammat inbjudan.

Telefoni och särskilt den urusla  mobiltäckning  var dagens första ämne.  Kommun, länstyrelse – kämpar på – för att det ska bli en lösning för södra delen av  Tived också.  Open Infra har tagit över det gamla Teliaprojeket.  Kommunfolket framhöll att det här var sista  chansen  att få till ett fibernät och pekade på vikten att  ”alla” skrev på Open Infras avtalsblankett som skickats ut till berörda.

Eldning och bränder var nästa samtalsämne.  Det grillas och eldas allt mer i naturen.  Det är med stor oro som lokalbefolkningen ser det ofta ovarsamma eldande som med för risker för skogsbränder.  De senaste årens torra somrar har fört med sig barborreangrepp som lett till att det finns mycket brännbart material i skogen.
Många av oss har upplevt den stora branden vid Fagertärn i görna av 2000-talet – det är inget som vi vill vara med om igen.
Bo Rudolfsson  berättade lite om erfarenheterna från den extremt torra sommaren 2018. Tydligen är det så att kommunen kan utfärda eldningsförbud.

Belastningen på vägföreningarnas vägar och ekonomi blir allt större genom den ökande turismen.  Krav från arbetsgruppen är det måste genomföras en noggrann mätning av belastningen med början januari 2021!  Den ska resultera i en rättvisare fördelning av kostnaderna.

Service – en ökande mängd besökare gör att servicefunktioner av olika slag  måste anpassa så att både permanent boende och turister  trivs i Tived.

Hur få in pengar till allt vi vill göra?  Kanske är det så att vi måste lära oss ta betalt!  Allt kan inte vara gratis om all krav på service ska tillgodses.   Det kostar att parkera i stan – kanske är det dags för ta betalt för ställplatser för husbilar t ex.

Hans Traav berättade att  hemsidan, Tiveden.se,  ska göras om.  Den kommer att läggas upp som del av Naturkartan.se
Sebastian Sjöberg som varit projektledare för Besöksvänliga Tiveden  kommer i dagarna med en slutrapport.

Nu ser vi fram emot den handlingsplan som Hans Traav utlovade till nästa styrelsemöte i november.  Vi ser också fram emot slutrapporten från  Besöksvänliga Tiveden.

Hört på styrelsemötet 14 sept

Till mötet kom förutom styrelse även politiker och tjänsteman från Laxå Kommun. Här pratades om:

Senaste nytt om mobiltäckningen.
Redovisades brev till PTS från Hembygdsföreningen som åter skriver till PTS  att  ” Vi konstaterar dock att svaret innehåller väldigt lite lösningsorienterade förslag och att ni överhuvudtaget inte diskuterar möjligheten till telefoni inomhus”

Det är med andra ord ingen rättighet att kunna ringa från bostaden! Något som var självklart när vi hade det gamla kopparnätet.
Trav kom  upp med förslaget att återigen göra ett mobiltest med hjälp av sopbilarna.

Arbetsgruppen om turism (Paul, Nina, Madde, Ulla och Erland  ) har haft två möte under augusti.  De presenterade ett förslag  som kompletterades med bl.a. cykelväg för vanligt folk!

Beslöts att till nästa styrelsemöte, den 5 oktober, inbjuda styrande politiker Rudolfsson m fl.  Önskvärt få med representanter från samhällsbyggnad, länsstyrelsen.  En övergripande diskussion om Infrastruktur!

Turiststugan köps av Jocke och Mia.

                            

3 årsmöten och en fars!

TUG – måndag den 9 mars kl. 18.15 – Skolbyggnaden
THF  fredag den 13 mars  kl. 19.00  i Dammtorp
TIF  fredag den 20 mars kl 19.00 i Åboholm

21 mars  Riksteaterföreningen i Askersund   – beställ 3 biljetter betala för 2 –  ”man får väl ställa upp – en fars av Adde Malmberg”