Styrelsemöte/Tivedsträff

Styrelsens oktobermöte  flyttat till tisdag 6 oktober.  Kl. 18.15  i Skolbyggnaden.   Diskussion om en fungerande  infrastruktur för Tived.