TUG – styrelsemöte

Den 14 februari kl. 18.00 så träffas styrelsen i Skolbyggnaden.
På dagordningen står utöver sedvanliga punkter –
Information kring arbetet med bygdeplanen.
Sannerudsmarken
Årsmötet.