Rapport från arbetsgruppen

Hej Tivedsbor

Här kommer en kort uppdatering om förstudiearbetet med bygdeplanen:

  • Arbetsgruppen jobbar nu som bäst med att summera och dra slutsatser av allt insamlat material från intervjuer, enkäter och planer.
  • Nästa steg är att vi träffar Laxå kommuns näringslivs- och utvecklingsgrupp den 28/2. Då kommer vi dela med oss av det vi kommit fram till, för att skapa dialog om hur vi kan samverka runt en fortsättning.
  • 14/3 kommer vi enligt plan slutrapportera förstudien på TUGs årsmöte. Det betyder dock inte att vårt engagemang och arbete för Tivedsbygden tar slut.
  • Är du sugen på att hoppa in i arbetsgruppen? Du är varmt välkommen och du behövs för fortsättningen. Nästa möte är 16/2 kl 18 hemma hos Madde och Anders.

//Martha för TUGs arbetsgruppen