Seniorträffarna på bibblan tar paus

Onsdagsträffarna har varit givande  många vis. Det var med saknad som jag inte gick dit idag.  Min mejlbox  har de senaste dagarna fyllts med  ”uppskjutet-tills-vidare”  meddelanden.  Årsmöten har ställts in på obestämd tid,  aktiviteter av olika slag har skjutits på framtiden.  Hade sett fram att gå på Riksteaterns föreställning Man får  väl  ställa upp!

Från dag till dag så kommer nya budskap från Folkhälsomyndigheten.    70+folk  ska hålla sig  hemma, då de riskerar att bli väldigt sjuka om de blir smittade av corona viruset.    Vi som träffats på onsdagarna  tillhör väl denna riskgrupp och   vill gärna hänga med ett tag till,  så vi garderar oss och  upphör med våra träffar i biblioteket.

Här finns ett självtest från Stockholms läns landsting

Inte för att jag tror att det vimlar av Corona virus här i skogen, men  jag har anammat  statsepidemiologen Anders Tegnells terorier om hur man ska hålla nere smittan, så att samhället och sjukvården klarar av pandemin och kan ta hand om oss om/när vi blir sjuka.  Man måste ju förlita sig till experterna inom området.

Det enda riktigt säkra är en kunskap som vi haft i 150 år – att tvätta händerna – sa f d statsepidemilogen, Johan Giesecke på  i kvällens Corona-special

 Krisinformation.se, som ger information om  Ovid-19 och andra krissituationer. Här hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Sanneruds kulturförening – till minne av Helge och Margareta

 Mötet sker på söndag den 15 mars kl 1700 i Skolbyggnaden i Tived
Välkommen!

 2020-03-15  OBS Mötet inställt p g a Corona viruset.

Inlägget är ett utdrag ur brevet.   Här kan du läsa hela,   Brev till möte 15.mars

”Vi är en samling Tivedsbor som är intresserade av att Sanneruds centrum, kulturmiljö och naturlandskap får fortsätta att finnas i sin nuvarande traditionella form samtidigt som möjligheterna även finns kvar att det kan få fortsätta att vara en levande mötesplats för byn och bygden.
Vi önskar därför starta en förening, som i dagsläget har det temporära namnet ”Sanneruds kulturförening – till minne av Helge & Margareta”.
Föreningens huvudsakliga syfte är att bevara och förvalta byns och fastighetens unika karaktär och det inslag som den utgör i byn samt bidra till att främja en levande by och bygd utifrån naturvård, kultur- och kulturmiljö.
Detta önskar vi göra genom att föreningen ansöker om ett avstående hos arv hos Allmänna Arvsfonden för att föreningen och bygden ska få förvalta fastigheten i Sanneruds centrum. Liknande har tidigare gjorts med Tivedstorp och Skolhusbyggnaden.
Vi vill att så många som möjligt kommer till ett möte och säger vad de tycker om idén. Mötet sker på söndag den 15 mars kl 1700 i Skolhusbyggnaden i Tived.”

 

Full fart på armar och ben

Filmvisning var efterlängtad.  När byskolorna lades 1957 filmades i Davidstorp, Dammtorp,  Tived, på den tiden var gick även del barn i misssionshuset  samt vid Vägen skola.  Att filmandet utvecklats under det 60 år som gått sedan filmen gjordes,  det syntes både här och där. Men har man agerat filmstjärna då ser  känner man igen sig själv.  Det är välkammade gossar och flickor i fina examensklänningar som tågade ut ur skolorna.  Här luftade mammorna den nya sommarhatten och pappor hade naturligtvis hatt på huvudena.  Det var sommarlov och sol och blommor  i bläckhornslådan.

Nästa film var av betydligt yngre datum. Helge lät göra en film om Barbro Cluley när hon förde in den första volkswagen till  Sverige.
Alla satt andäktiga och tittade och lyssnade till den då 91- åriga Barbro som klar röst och berättade  om hur det gick till och en del om sitt liv med IM.

I pausen mellan filmerna var det fikadags och Ulla ledde sittgympa.