Ny Översiktsplan

Översiktsplaner tas fram vart 5:e år. Planen är ett styrdokument för att utveckla kommun. Nuvarande plan togs fram 2015. Då planerade man fram 2035. Nu är sikte ställt på vad som ska ske till 2040.

Nu pågår ett arbete med att ta fram ny översiktsplan för Laxå kommun. Med utgångspunkt från den senaste översiktsplanen. Den är 90 sidor lång, men innehållsförteckningen kan du säkert hitta det som är intressant för dig. Vill du läsa om planen för Tived som finns den att läsa på sidan 53-54. (Det gick tyvärr inte att länka till sidan direkt)

TUG :s arbete med att fram en bygdeplan för Tiveds socken är bygdens bidrag till den nya översiktsplanen.

Vill du tycka till om hur det ska se ut bygden 20 år framöver så är det nu som du kan göra din röst hörd.

Närtrafik

Ett kom ett brev från en kollektivtrafikstrateg. :

Måndagen den 17/1 lanseras Närtrafik i hela länet. Närtrafik ger alla länsinvånare möjlighet att resa med kollektivtrafik oavsett vart man bor. Närtrafiken är anropsstyrd och nyttjar de fordon som Region Örebro län har avtal med inom serviceresor. Med Närtrafik transporteras resenären sträckan mellan en bostadsadress och närmste tätort med närtrafikhållplats. Det finns ett 50-tal närtrafikhållplatser i länet belägna med närhet till antingen mataffär, apotek, postkontor eller möjlighet att resa vidare i länet med buss och tåg.

Sedan tidigare har Närtrafik funnits på försök i Askersund och Nora kommun. Det finns även varianter på anropsstyrd trafik som kompletteringstrafik i Karlskoga och Lindesberg kommun. I Laxå kommun finns Laxåturen som är en form av anropsstyrd trafik. Närtrafik ersätter dessa och ger möjlighet till samtliga kommuner i länet att få ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Närtrafik kan nyttjas när avståndet mellan en bostadsadress och dess närmsta busshållplats är över 1 km, eller när trafikutbudet vid närmsta busshållplats är begränsat och trafikeras av färre än 10 avgångar i vardera riktningen per dygn (utanför lila område i bifogad karta).

Resor med Närtrafik bokas på vardagar via Länstrafikens beställningscentral på telefon 0771-92 00 00. Det är möjligt att resa med Närtrafik helgfria vardagar kl 09.00-14.30 och kvällar helgfria måndagar-torsdagar kl 17.30-21.00. Länstrafikens periodbiljetter och skolkort är giltiga för resor med Närtrafik. Det är också möjligt att köpa en enkelbiljett i fordonet med betalkort samt via Länstrafikens app från den 24 januari.

Mer information om bl a resevillkor finns på lanstrafiken.se/nartrafik

Stormötet Inställt

Här kommer en text som från Facebokssidan Vi som bor i Tiveds socken

På senaste mötet i skolan sa vi att vi skulle kalla till ett stormöte för bygden 23/1. Pga av pandemin skjuter vi på detta för att inte riskera smittspridning. Nytt datum meddelas senare!TUGs arbetsgrupp jobbar dock vidare för fullt och planen att slutredovisa förstudien på TUGs årsmöte 14/3 står fast. Ni kanske undrar vad vi gör? Vi samlar på oss information från bygdebor, kringliggande kommuner, länsstyrelser och politiker. Gamla och nya planer och visioner för Tived på kort och lång sikt. Allt för att vi ska ha en så bra grund som möjligt att bygga en ny bygdeplan för Tiveds socken på. Svara gärna på de fyra frågorna . Ju mer input vi får desto bättre underlag.

Svara gärna senast 20/1. Och tack alla ni som redan svarat!

Tivedsif.se – sidan är uppe

Den har nog varit stängd sedan i mitten av december. Vad som hänt är att var att någon liten ruta antagligen fått ett kryss som inte skulle vara där.
Men å andra sidan så är det ju intressant att se att det man gör har effekt. Alltid lär man sig något av det som blir fel. Min tanke ar att det ska vara svårt för obehöriga att komma in hemsidan, därför har jag installerat ett säkerhetsprogram, där man kryssar i massor av saker.
Det finns en baksida – på hemsidan – en sida för administration – där alla program ska uppdateras. Det kommer nya uppdateringar hela tiden – det är buggar som ska rättas, det är förbättringar. Och så ska man förhoppningsvis stava rätt när man skriver också.