Skogsprat och skolfilm på årsmötet

Buffertzonen blev hyggesfritt skogsbruk.  Anders Tivell gav en tillbakablick om hur det gick till när skogarna kring nationalparken  fredades från att kalhuggas. Vi  fick också en hint om framtiden – ett naturreservat är på väg att bildas i den svårtillgängliga marken  innanför Tarmlångsdalen.   Det finnas  gammelskog här – det är ofta just otillgängligheten som gjort att träden fått vara i fred.
Anders skickade en fråga vidare till åhörarna,  ”vad vill ortsbefolkning ska ske  här?”

Ett  trevligt inslag  var filmen från olika byskolor i Tived – innan den nya skolan byggdes och alla barn åkte skolskjuts till den.  Det var en annan tid då – med matsäck som åts i skolbänken eller kanske i kapprummet.  Då vattnet hinkades upp ur brunnen och skolbarnen bar in ved och eldade i kaminen.
Utvecklingsgruppen fick ny styrelse. Det får bli en egen historia när årsmötesprotokollet är klart!

Vi var väl  ett trettiotal som var där. Det var trevligt på alla vis. Så åt vi den obligatoriska smörgåstårtan som idag kom från Tiveds lanthandel.  Lokalt ska det var när TUG bjuder!

 

TIF jobbar vidare

4:e årsstämman avklarad!   Igår kväll var det TIF:s tur att berätta vad man gjort förra året och berätta  om sina planer för 2019.
Föreningen har c:a 180 medlemmar av dem är 15 stycken barn/ungdomar.  Det är ju positivet att det är så många yngre som har hittat till Åboholm.   18 medlemmar  (10 %) hade hörsammat väjdan på  kallelsen – Kom och stöd din förening.
I verksamhetsberättelsen under punkt 3 – så kan läsa att föreningen håller både lokal och omgivningen i gott skick. Efter en arbetsdag med slyröjning i september så syn den fina lokalen ända ut på vägkanten.  Det är bara några år sedan hela byggnaden rödfärgades och fick solceller på taket.

 • Vid 14 tillfällen har idrottslokalen hyrts ut under året.
  För Norra Aspamarkens bygdelag som inte har någon egen lokal för större möten är det  förträffligt att ha tillgång till Åboholms välutrustade lokal vid årsmöten och ”julkalas”.TIF är en liten förening med många sektioner! Verksamheterna i sektionerna varierar för år till år.
 • Men i en sektion,  Cykelsektionen, är det full fart varenda år.  Både vinter och sommarmotion står på schemat.  På sommaren ska man cykla en mil eller promenera en halvtimme i rask takt. Motion kommer att fortsätta sommaren 2019.
  Ulla Karlsson hoppas att flera  tar tillfället i akt att motionera.  Det räcker med 10 gånger för att få vara med i lotteriet.  Startkort kostar hela 2 kronor.  Var någon annanstans kan man få något för 2 kronor?
 • Mera motion och friskvård med järngympa, motionsgymnastik och barngympa drar omkring 10 medlemmar vardera.  Det finns plats för fler.
 • Ett gäng bastubadande äldre herrar träffas på fredagskvällarna.
 • En annan livaktig kommitté med Runar Adamsson i spetsen ser till att det är trivsamt vid olika arrangemang, ofta i samarbete med Tiveds hembygdsförening.

I verksamhetsplanen för 2019  så  är det här som TIF ska hålla på med under året.

 • Bedriva idrotts och motionsverksamhet för kropp och själ
 • Utveckla föreningens verksamhet.

Avslutar med att berätta att Susanne Urberg, ordförande i TIF sedan ett år tillbaka inledde mötet med att berätta vad Åboholm betytt för henne under hennes 32:åriga tivedstillvaro.  Det var fantastiskt att höra.   Jag har också hört vad Åboholm och TIF betydde för folket i trakten under 1930-40-talen när  anläggningen byggdes under år som på många vis var hårda.

Kom och stöd din förening

 

 

 

Ny sida – Anslagstavlan

Nu finns en ny sida.  Anslagstavlan!   I Skolbyggnaden  har de senaste veckorna funnits en utställning med bilder på utställning med bilder på anslagstavlor  Vart jag än kommer dras mina ögon till anslagstavlor.  Kollar alltid anslagstavlorna innan jag går in för att proviantera i Tiveds Lanthandel.
När Marlis på  Tiveds Camping frågade om jag kunde publicera att det behövdes folk till Campingen, så  fick jag en idé. En sida för annonser av olika slag.  Det är ju faktiskt så att  www. Tiveden.nu är en anstavla för vad som händer och sker i bygden.   Så på försök har jag  skapat sidan Anslagstavlan. Vet inte riktigt hur den ska fungera.

På en liten ruta överst i högerkanten  kan du läsa Anslagstavlan.
Klicka på bilden och vips så har du förflyttat dig till anslagstavlan!

Det är ingen avancerad mall som ligger bakom hemsidan, men lite fantasi så kan man åstadkomma mycket.   Nu testar vi!  För att göra det enkelt för mig så är det bra om jag får en bild i jpg.
Med hälsningar från  webbredaktören