Seniorträffarna fortsätter

Vi är några stycken som träffas.  Pratar, fikar och  lånar böcker och tidningar.  Idag var det filmvisning. Lars-Olof Sohlberg , vår tekniske expert på  film och videovisning.  Vi gladdes åt vårens inköp av en projektor.  Det var med stor iver som vi kikade i papperskassen – vi valde att titta på en film med Brita och Annika Aldén.  Det var många gamla Tivedsbor som skymtade förbi.
Helge tog initiativ till många filmer och hade kontakt med filmakaren Wedin.   Nästa film som vi såg var, Hugo och linet.
Nästa vecka blir det mer film!

Tivedsträffen 6 okt

Tivedsträffens tema – Infrastruktur för att få en fungerande landsbygd.

Infrastruktur för en att få en fungerande landsbygd
Infrastruktur för att få en fungerande landsbygd – diskussionen utgick från arbetsgruppens förslag på olika ämnen.

På styrelsemöte i september bestämdes att inbjuda ”kommunfolk” för att få deras syn. Tanken från början var att sammankalla till ett stormöte i Åboholm. Men i dessa Covid-19 tider kunde det inte bli så, utan det blev ett möte med TUG:s styrelse, arbetsgruppen och inbjudna från kommunen.   Bo Rudolfsson, Nils-Olof Tivemyr , Paul Särnholm, Hans Traav och Harry Lundin hade hörsammat inbjudan.

Telefoni och särskilt den urusla  mobiltäckning  var dagens första ämne.  Kommun, länstyrelse – kämpar på – för att det ska bli en lösning för södra delen av  Tived också.  Open Infra har tagit över det gamla Teliaprojeket.  Kommunfolket framhöll att det här var sista  chansen  att få till ett fibernät och pekade på vikten att  ”alla” skrev på Open Infras avtalsblankett som skickats ut till berörda.

Eldning och bränder var nästa samtalsämne.  Det grillas och eldas allt mer i naturen.  Det är med stor oro som lokalbefolkningen ser det ofta ovarsamma eldande som med för risker för skogsbränder.  De senaste årens torra somrar har fört med sig barborreangrepp som lett till att det finns mycket brännbart material i skogen.
Många av oss har upplevt den stora branden vid Fagertärn i görna av 2000-talet – det är inget som vi vill vara med om igen.
Bo Rudolfsson  berättade lite om erfarenheterna från den extremt torra sommaren 2018. Tydligen är det så att kommunen kan utfärda eldningsförbud.

Belastningen på vägföreningarnas vägar och ekonomi blir allt större genom den ökande turismen.  Krav från arbetsgruppen är det måste genomföras en noggrann mätning av belastningen med början januari 2021!  Den ska resultera i en rättvisare fördelning av kostnaderna.

Service – en ökande mängd besökare gör att servicefunktioner av olika slag  måste anpassa så att både permanent boende och turister  trivs i Tived.

Hur få in pengar till allt vi vill göra?  Kanske är det så att vi måste lära oss ta betalt!  Allt kan inte vara gratis om all krav på service ska tillgodses.   Det kostar att parkera i stan – kanske är det dags för ta betalt för ställplatser för husbilar t ex.

Hans Traav berättade att  hemsidan, Tiveden.se,  ska göras om.  Den kommer att läggas upp som del av Naturkartan.se
Sebastian Sjöberg som varit projektledare för Besöksvänliga Tiveden  kommer i dagarna med en slutrapport.

Nu ser vi fram emot den handlingsplan som Hans Traav utlovade till nästa styrelsemöte i november.  Vi ser också fram emot slutrapporten från  Besöksvänliga Tiveden.

Infrastruktur för mobilt bredband 2023

Två  texter  om  digitalisering – det låter fint på pappret!
Undrar om det finns någon lösning för Madde i Kungsbacken.  Mobiltäckning finns på en sten bakom huset sedan kopparnätet, men fungerande ADSL,  revs ned.  Det som var självklart på 1950-talet  när kopparledning sattes upp – att ha en fast telefonanslutning på central plats i stugan – idag finns visst ingen rättighet att ha tillgång till mobiltelefon inomhus.

Till rapporten  2020 infrastruktur för mobilt bredband 2023. slutrapport

Samverkan skapar förutsättningar för digital mobilitet i hela Sverige Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023

Handlingsplan Region Örebro
BredbandRegional handlingsplan 2018–2025

Text från Region Örebros hemsida:
Bredbandstrategin Region Örebro län har som mål att alla i vår region ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Handlingsplanen för bredband har tagits fram med syftet att beskriva det som i vårt län tillsammans skapar goda förutsättningar för en bredbandsutbyggnad som når alla. Det handlar om att nå ut till alla hushåll och företag, till alla platser i länet, genom fasta och mobila lösningar som ger robust och stabil bred-bandsuppkoppling. Region Örebro län och bredbandsko-ordinatorn har det övergripande ansvaret att samordna och ska i sin roll främja samverkan och samarbete mellan region, kommun och aktörer

 

Mötesplats Tived – flyttar in i matsalen

Mötesplats Tived som under våren träffades i bibblan i Skolbyggnaden, flyttar nu över verksamheten till  matsalen.  Här kan vi hålla Coronaanpassade avstånd mellan varandra.
Bibblan står alltid öppen på onsdagarna.  Många kassar med nya böcker hade donerats till bibliotek under sommaren.  Vi som var var där lånade med oss många böcker hem.   Så är du lässugen så finns det  både deckare och romaner att låna.

Vi träffen i onsdags diskuterade vi hur vi skulle göra i fortsättningen.
Ett förslag var att flytta verksamheten till den större lokalen. Ett annat var att göra personliga visir.   Nästa onsdag så blir det ”visirpyssel” – Ulla undersöker  och skaffar material.
I övrigt så diskuterades möjlighet att få  frisör och  fotvårdare att komma till Tived några onsdagar i månaden .   Finns det något intresse?