Inställt p.g.a covid-19

Läs mer om Skärpta allmänna råd  gäller från och med 2020-11-03

TUG:s  månadsmöte för november ställs in.   TUG hade sett fram emot att träffa Hans Traav och se hans utvecklingsplan.  Vi hoppas kunna få skriftlig info.

Seniorträffarna ställs in året ut.

TIF har inga gruppaktiviteter i Åboholm.

THF har sedan tidigare ställt in sina aktiviteter.

Kanske är det dags att börja använda  Zoom för kortare sammanträden.

Håll ut! Nå´n gång tar det slut!

 

Tillbakablick – det hände 2003

Filmdags igen på seniorträffen.  Nu flyttades vi tillbaka till advent 2003.  Då var det marknad i Sannerud med julspel.   Madde berättade bakgrunden till det  filmens julspel och marknad.

” Kan NK så kan vi”,  hojtade Anette i telefonluren hos Madde.   Vad var de kunde göra i Tived?  Julskyltning förstås!  Det fanns ju inget skyltfönster, men då byggdes ett portabelt!
För mig som aldrig sett julspelet live, var det en upplevelse att se filmen.  Vad mycket folk det var överallt.  Alla Tivedsbor hade med glädje ställt upp.  Förutom folk i praktfulla kläder fanns det det både får, åsna och kamel.  Änglarna hade stigit ned från himlen.

De vise männen

På bygatan var det marknad. I stånden fanns idel kändisar.
Så flyttades vi in i kyrkan – det var fullsatt kyrka. Här sjöngs  och spelades av hjärtans lust.

Vi var 10 stycken som tittade och fikade.   Vi  följde också med på en vandring genom Kungsbacken 2006.   92 personer deltog sas det på filmen.

Nästa vecka blir det ny filmvisning:

Seniorträffarna fortsätter

Vi är några stycken som träffas.  Pratar, fikar och  lånar böcker och tidningar.  Idag var det filmvisning. Lars-Olof Sohlberg , vår tekniske expert på  film och videovisning.  Vi gladdes åt vårens inköp av en projektor.  Det var med stor iver som vi kikade i papperskassen – vi valde att titta på en film med Brita och Annika Aldén.  Det var många gamla Tivedsbor som skymtade förbi.
Helge tog initiativ till många filmer och hade kontakt med filmakaren Wedin.   Nästa film som vi såg var, Hugo och linet.
Nästa vecka blir det mer film!

Tivedsträffen 6 okt

Tivedsträffens tema – Infrastruktur för att få en fungerande landsbygd.

Infrastruktur för en att få en fungerande landsbygd
Infrastruktur för att få en fungerande landsbygd – diskussionen utgick från arbetsgruppens förslag på olika ämnen.

På styrelsemöte i september bestämdes att inbjuda ”kommunfolk” för att få deras syn. Tanken från början var att sammankalla till ett stormöte i Åboholm. Men i dessa Covid-19 tider kunde det inte bli så, utan det blev ett möte med TUG:s styrelse, arbetsgruppen och inbjudna från kommunen.   Bo Rudolfsson, Nils-Olof Tivemyr , Paul Särnholm, Hans Traav och Harry Lundin hade hörsammat inbjudan.

Telefoni och särskilt den urusla  mobiltäckning  var dagens första ämne.  Kommun, länstyrelse – kämpar på – för att det ska bli en lösning för södra delen av  Tived också.  Open Infra har tagit över det gamla Teliaprojeket.  Kommunfolket framhöll att det här var sista  chansen  att få till ett fibernät och pekade på vikten att  “alla” skrev på Open Infras avtalsblankett som skickats ut till berörda.

Eldning och bränder var nästa samtalsämne.  Det grillas och eldas allt mer i naturen.  Det är med stor oro som lokalbefolkningen ser det ofta ovarsamma eldande som med för risker för skogsbränder.  De senaste årens torra somrar har fört med sig barborreangrepp som lett till att det finns mycket brännbart material i skogen.
Många av oss har upplevt den stora branden vid Fagertärn i görna av 2000-talet – det är inget som vi vill vara med om igen.
Bo Rudolfsson  berättade lite om erfarenheterna från den extremt torra sommaren 2018. Tydligen är det så att kommunen kan utfärda eldningsförbud.

Belastningen på vägföreningarnas vägar och ekonomi blir allt större genom den ökande turismen.  Krav från arbetsgruppen är det måste genomföras en noggrann mätning av belastningen med början januari 2021!  Den ska resultera i en rättvisare fördelning av kostnaderna.

Service – en ökande mängd besökare gör att servicefunktioner av olika slag  måste anpassa så att både permanent boende och turister  trivs i Tived.

Hur få in pengar till allt vi vill göra?  Kanske är det så att vi måste lära oss ta betalt!  Allt kan inte vara gratis om all krav på service ska tillgodses.   Det kostar att parkera i stan – kanske är det dags för ta betalt för ställplatser för husbilar t ex.

Hans Traav berättade att  hemsidan, Tiveden.se,  ska göras om.  Den kommer att läggas upp som del av Naturkartan.se
Sebastian Sjöberg som varit projektledare för Besöksvänliga Tiveden  kommer i dagarna med en slutrapport.

Nu ser vi fram emot den handlingsplan som Hans Traav utlovade till nästa styrelsemöte i november.  Vi ser också fram emot slutrapporten från  Besöksvänliga Tiveden.