TUG: första styrelsemöte 2024

Den 8 april hölls första mötet för året med den nya styrelsen. Uppslutningen var god. Många tankar och funderingar om hur TUG ska arbeta vidare diskuterades.

Hur ska vi nå ut till alla i Tiveds socken?
Hur visa det vi gör – och vad vi kan göra?

Vill du veta mer?
Välkommen och delta på våra möten för att se hur vi jobbar
– nästa möte är den 13 maj kl. 18.00 i Skolbyggnaden i Tived
Eller ring Anders 076-7710709