Etikettarkiv: TUG-möte

Hört på styrelsemötet 14 sept

Till mötet kom förutom styrelse även politiker och tjänsteman från Laxå Kommun. Här pratades om:

Senaste nytt om mobiltäckningen.
Redovisades brev till PTS från Hembygdsföreningen som åter skriver till PTS  att  ” Vi konstaterar dock att svaret innehåller väldigt lite lösningsorienterade förslag och att ni överhuvudtaget inte diskuterar möjligheten till telefoni inomhus”

Det är med andra ord ingen rättighet att kunna ringa från bostaden! Något som var självklart när vi hade det gamla kopparnätet.
Trav kom  upp med förslaget att återigen göra ett mobiltest med hjälp av sopbilarna.

Arbetsgruppen om turism (Paul, Nina, Madde, Ulla och Erland  ) har haft två möte under augusti.  De presenterade ett förslag  som kompletterades med bl.a. cykelväg för vanligt folk!

Beslöts att till nästa styrelsemöte, den 5 oktober, inbjuda styrande politiker Rudolfsson m fl.  Önskvärt få med representanter från samhällsbyggnad, länsstyrelsen.  En övergripande diskussion om Infrastruktur!

Turiststugan köps av Jocke och Mia.

                            

tug 2019-01-14 -möte

TUG har haft årets första styrelsemöte 14 januari. Styrelsen är på alerten och många nya idéer dis kuterades.  Läs mer  här :   Protokoll TUG 190114

Årsmöte 11 mars kl. 17.30. – Innan dess så hoppas man få fram folk som gillar att jobba för Tived! Nya ledamöter i styrelsen behövs – vill du jobba aktivt för bygden – nu har du chansen. Här finns en mötesplats för både dem som bott länge i trakten och de som är nyinflyttade.

Kulturen lyfts fram med kulturår, kulturprogram och så det gamla kära biblioteket. Viljan är god men frågan är hur långt orken sträcker sig? Minnet är kort! Så jag har bläddrat litet på DialogTivedens hemsida. Alla länkar fungerar inte som det ska, men några bilder från de första SkönaMaj som hölls 2010 kan du hitta där. Förra året hölls förmodligen det sista Sköna Maj. Sköna Maj har byggt på att den som tycker det är roligt att göra något gör något.

Kulturchefen Thomas Dahlberg har besökt Tived och diskuterat kultur – ska bli intressant om att få höra mer om vad det gav.

Biblioteket – aktiviteter under våren – tidningsurklipp och bilder

 

 

Nytt från styrelsen

Nu finns protokollet från majmötet i arkivet.

Här kan man bl. a läsa om det besvärliga  fiberprojeket. Madde och Maud Björke är ambassadörer för projektet.

Skattjakt i samband med storloppiset
Lisa föreslog att vi har en skattjakt runt Konst i ring i samband med storloppiset den 29/7 kl.11-14.

Vill du veta mer klicka på arkivet och titta på protokollet från den 7 maj.