Etikettarkiv: Bredband

Vill du ha bredband – glöm inte att anmäla dig

Här är en länk till hela meddelandet från Laxå kommun.

Ett utdrag från meddelandet som lades ut  på kommunens hemsida 11 november.

”Open infras Informationsmöte där kommunen och länsstyrelsen närvarade gick över förväntan och redan har 20% av permanentboende anmält sig till projektet. Vi söker nu kontakt med övriga boende efter som vi alla är angelägna om att bygga ut fiber till Tived, Kyrkhävden och Borasjön. Vi förstår att boende i glesbygden runt Laxå har väntat länge på fiber och vår ambition är att i slutet av november bekräfta ett byggbeslut. För att lyckas med detta behöver vi få kontakt med er snarast möjligast. Om boende som i tidigare projekt gjort en anmälan lägger en nybeställning med oss vore detta en tillräcklig volym för oss att leverera fiber till glesbygden i Laxå”

Infrastruktur för mobilt bredband 2023

Två  texter  om  digitalisering – det låter fint på pappret!
Undrar om det finns någon lösning för Madde i Kungsbacken.  Mobiltäckning finns på en sten bakom huset sedan kopparnätet, med fungerande ADSL,  revs ned.  Det som var självklart på 1950-talet  när kopparledning sattes upp – att ha en fast telefonanslutning på central plats i stugan – idag finns visst ingen rättighet att ha tillgång till mobiltelefon inomhus.

Till rapporten  2020 infrastruktur för mobilt bredband 2023. slutrapport

Samverkan skapar förutsättningar för digital mobilitet i hela Sverige Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023

Handlingsplan Region Örebro
BredbandRegional handlingsplan 2018–2025

Text från Region Örebros hemsida:
Bredbandstrategin Region Örebro län har som mål att alla i vår region ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Handlingsplanen för bredband har tagits fram med syftet att beskriva det som i vårt län tillsammans skapar goda förutsättningar för en bredbandsutbyggnad som når alla. Det handlar om att nå ut till alla hushåll och företag, till alla platser i länet, genom fasta och mobila lösningar som ger robust och stabil bred-bandsuppkoppling. Region Örebro län och bredbandsko-ordinatorn har det övergripande ansvaret att samordna och ska i sin roll främja samverkan och samarbete mellan region, kommun och aktörer

 

Bredbandsuppropet – skriv på

Denna text är hämtad från Bredbandsuppropets websida:
”Utan bredband – inget digitalt Sverige

Bakom Bredbandsuppropet står Byanätsforum, Företagarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Svenska Stadsnätsföreningen. Vi ser utmaningarna som ligger framför oss och de stora behov som finns i Sverige när det gäller tillgången till snabba och stabila bredbandsuppkopplingar. Vi vill med hjälp av fakta och folkets röster göra beslutsfattare på högsta nivå uppmärksamma på att det måste till kraftåtgärder redan nu för att vi ska kunna nå målen om snabba och stabila bredbandsuppkopplingar till hela Sverige år 2025.”

Till Bredbandsuppropet

Fiberprojektet del 3

Äntligen måtte det bli något av med detta projekt som av olika anledningar dragits i långbänk.  Det är angeläget att det kommer igång så snart som möjligt.   Dagen då kopparnätet monteras ned närmar sig med stormsteg.   Mobiltäckning i skogarna är inte vad den borde vara!
Länsposten rapporterade från ett möte den 5 september. det behövs fler som beställer!
Det gäller att hänga på när tåget går. Att komma med efteråt blir både krångligt och mångdubbelt dyrare.  Det kan vara fiber eller inte fiber som kan avgöra ett framtida fastighetsköp.  Det är en investering som lönar sig.