Bredbandsuppropet – skriv på

Denna text är hämtad från Bredbandsuppropets websida:
”Utan bredband – inget digitalt Sverige

Bakom Bredbandsuppropet står Byanätsforum, Företagarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Svenska Stadsnätsföreningen. Vi ser utmaningarna som ligger framför oss och de stora behov som finns i Sverige när det gäller tillgången till snabba och stabila bredbandsuppkopplingar. Vi vill med hjälp av fakta och folkets röster göra beslutsfattare på högsta nivå uppmärksamma på att det måste till kraftåtgärder redan nu för att vi ska kunna nå målen om snabba och stabila bredbandsuppkopplingar till hela Sverige år 2025.”

Till Bredbandsuppropet