Infrastruktur för mobilt bredband 2023

Två  texter  om  digitalisering – det låter fint på pappret!
Undrar om det finns någon lösning för Madde i Kungsbacken.  Mobiltäckning finns på en sten bakom huset sedan kopparnätet, med fungerande ADSL,  revs ned.  Det som var självklart på 1950-talet  när kopparledning sattes upp – att ha en fast telefonanslutning på central plats i stugan – idag finns visst ingen rättighet att ha tillgång till mobiltelefon inomhus.

Till rapporten  2020 infrastruktur för mobilt bredband 2023. slutrapport

Samverkan skapar förutsättningar för digital mobilitet i hela Sverige Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023

Handlingsplan Region Örebro
BredbandRegional handlingsplan 2018–2025

Text från Region Örebros hemsida:
Bredbandstrategin Region Örebro län har som mål att alla i vår region ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Handlingsplanen för bredband har tagits fram med syftet att beskriva det som i vårt län tillsammans skapar goda förutsättningar för en bredbandsutbyggnad som når alla. Det handlar om att nå ut till alla hushåll och företag, till alla platser i länet, genom fasta och mobila lösningar som ger robust och stabil bred-bandsuppkoppling. Region Örebro län och bredbandsko-ordinatorn har det övergripande ansvaret att samordna och ska i sin roll främja samverkan och samarbete mellan region, kommun och aktörer