Vill du ha bredband – glöm inte att anmäla dig

Här är en länk till hela meddelandet från Laxå kommun.

Ett utdrag från meddelandet som lades ut  på kommunens hemsida 11 november.

”Open infras Informationsmöte där kommunen och länsstyrelsen närvarade gick över förväntan och redan har 20% av permanentboende anmält sig till projektet. Vi söker nu kontakt med övriga boende efter som vi alla är angelägna om att bygga ut fiber till Tived, Kyrkhävden och Borasjön. Vi förstår att boende i glesbygden runt Laxå har väntat länge på fiber och vår ambition är att i slutet av november bekräfta ett byggbeslut. För att lyckas med detta behöver vi få kontakt med er snarast möjligast. Om boende som i tidigare projekt gjort en anmälan lägger en nybeställning med oss vore detta en tillräcklig volym för oss att leverera fiber till glesbygden i Laxå”