Etikettarkiv: TUG-möte

tug 2019-01-14 -möte

TUG har haft årets första styrelsemöte 14 januari. Styrelsen är på alerten och många nya idéer dis kuterades.  Läs mer  här :   Protokoll TUG 190114

Årsmöte 11 mars kl. 17.30. – Innan dess så hoppas man få fram folk som gillar att jobba för Tived! Nya ledamöter i styrelsen behövs – vill du jobba aktivt för bygden – nu har du chansen. Här finns en mötesplats för både dem som bott länge i trakten och de som är nyinflyttade.

Kulturen lyfts fram med kulturår, kulturprogram och så det gamla kära biblioteket. Viljan är god men frågan är hur långt orken sträcker sig? Minnet är kort! Så jag har bläddrat litet på DialogTivedens hemsida. Alla länkar fungerar inte som det ska, men några bilder från de första SkönaMaj som hölls 2010 kan du hitta där. Förra året hölls förmodligen det sista Sköna Maj. Sköna Maj har byggt på att den som tycker det är roligt att göra något gör något.

Kulturchefen Thomas Dahlberg har besökt Tived och diskuterat kultur – ska bli intressant om att få höra mer om vad det gav.

Biblioteket – aktiviteter under våren – tidningsurklipp och bilder

 

 

Nytt från styrelsen

Nu finns protokollet från majmötet i arkivet.

Här kan man bl. a läsa om det besvärliga  fiberprojeket. Madde och Maud Björke är ambassadörer för projektet.

Skattjakt i samband med storloppiset
Lisa föreslog att vi har en skattjakt runt Konst i ring i samband med storloppiset den 29/7 kl.11-14.

Vill du veta mer klicka på arkivet och titta på protokollet från den 7 maj.

 

Årsmöte den 5 mars kl. 19.00

Här kommer en inbjudan från Tiveds utvecklingsgrupp, TUG.

Årsmöte måndagen den 5 mars

19.00-19.30  Årsmötesförhandlingar

Efter detta bjuder vi på fika

Har läst  protokollet från senaste mötet.   Konst-i-ring  är i farozonen för nedläggning!   Detta kommer att tas upp på årsmötet.

Kan även tänka mig att det kommer att bli diskussion kring att kopparnät läggs ned…och tyvärr så verkar det ju inte bli något nytt fiberprojekt heller.
Det finns med andra ord lite att jobba med för TUG

Vill du vara med och utveckla Tived?

Första måndagen i  månaden då är det oftast möte i Utvecklingsgruppen.
Nästa möte är den 5 februari och månaden därpå, 5 mars är det årsmöte.  Årsmötestider innebär att alla valberedningar börjar ringa runt och leta efter nya ledamöter.  Ställ upp som suppleant i år och trivs du med föreningen så kanske du  om några  år kan ta dig an posten som ordförande!   Det är alltid bra om man har tid att växa in i en förening – lära känna övriga ledamöter, lära mer om föreningens arbete.  Nya medlemmar, nya infallsvinklar  – det behövs för att verksamheten inte ska stanna av.
I en förening behövs någon som kan tänka sig ta om skrivandet, en sekreterare!  För att hålla reda på pengarna så behövs det någon som gillar att hålla på med siffror.   Det behövs någon som tar sig an de praktiska göromålen.   Sist men inte minst så behövs det en valberedning .  Kanske det viktigaste jobbet av alla.   Det är valberedningen som letar nya kandidater med rätt kompetens, se till att det finns nya krafter som är beredda att ta över.

Vill du vara med och påverka Tiveds utveckling – hör av dig till Madde, ordförande sedan 18 år tillbaka och berätta att du gärna ställer upp  i TIvedsutvecklingsgrupps arbete.   Kom på styrelsemötena  det är fritt fram att komma dit. Sitt inte och huka hemma den 5 mars när det är årsmöte, för att det är farligt att gå på årsmöten -man kan bli vald till något!

Kanske vill du skriva på Tiveden.nu!   Hör av dig till mig så ordnar jag det.  Vill du inte det-  jag blir glad för uppslag om vad jag ska skriva om.