Klimatklivet – ger möjligheter

Länsstyrelsen och Laxå kommun bjuder den 27 maj, kl. 13-14, in till träff i kommunhuset för att informera om möjligheterna till ekonomiskt stöd för investeringar som samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser – Klimatklivet.

Du får träffa Länsstyrelsen på plats i Laxå och få information om stödet och får chansen att ställa de eventuella frågor du har.

Klimatklivet, ett stöd som man kan få för de åtgärder som gör störst klimatnytta.

Nästa ansökningsperiod är öppen 3-11 juni, sedan finns en period öppen i höst.
Klimatklivet är en del av EUs återhämtningsfond NextGenerationEU.
Exempel på åtgärder som har fått stöd i länet är att byta ut oljepannor, installera publika laddstationer exempelvis vid besöksmål på landsbygden, elektrifiera olika processer, ta tillvara på restvärme etc.

Bland de företag som fått stöd finns allt från lantbruk till kommunala bolag och storföretag.

Kom och lyssna på en genomgång och nyttja möjlighet att ställa frågor på plats!

Anmälan senast den 20 maj via mail till anna.wiktorsson@laxa.se som skickar en kalenderinbjudan till dem som anmält sig!