Etikettarkiv: Buffertskog

Per Angelstam kommer till Tived 6 november.

Vad vill vi med buffertzonen? Presentation och samtal om Angelstams rapport

Tid: Måndagen den 6 november kl 18:30 – 20:00
Plats:   Skolbyggnaden i Tived
Under våren träffade Per Angelstam flera av oss här i Tiveden, totalt 83 personer, och dessa möten och samtal resulterade i en rapport.
Dagordning
  • Per berättar om rapporten och dess slutsatser och rekommendationer.  Per Angelstam rapport
  • Vi samtalar om vad och hur vi tänker om rapporten och det fortsatta arbetet med buffertzonen.
  • Vi kommer också att berätta om hur arbetet/samtalet med Sveaskog fortskrider.

Buffertzonsaktuellt

Den 4:e september hölls ett möte i Tiveds skola med syftet att ge ett gemensamt svar från bygden på Sveaskogs planer för skogsavverkningar inom buffertzonen.

Anders Tivell och Jessica Sannö visade Sveaskogs karta  för planerna för slutavverkning och gallring i i buffertzonen.  I tre områden planeras slutavverkning.

1. Några bestånd söder om nationalparksgränsen nära Stigmansgården

2. Några bestånd mellan Tivedstorp och Sörängen

3. Två bestånd väster om LillaTrehörningen

I mötesrapporten kan man läsa följande.
”Vad gäller områdena 1 och 2 ovan så påpekade ett samlat möte att båda dessa områden ligger där många turister passerar och att de därför är viktiga för den upplevelse besökaren får.
Det södra området utgör själva infarten till nationalparken och ett samlat möte ansåg därför att bestånden där skall uteslutas från att avverkas.
Området Tivedstorp- Sörängen passeras och används av ridgäster, vandrare plus att besökare/gäster också går stiglöst i dessa bestånd eftersom det ärmycket få andra äldre skogar i området. Ett samlat mötet ansåg att också dessa bestånd skall uteslutas från att avverkas.

Bestånden väster om Lilla Trehörningen behövde inte diskuteras i så stor utsträckning eftersom det så självklart finns förhoppningar om att det området kan sparas av om inte naturvärdesskäl så av naturupplevelseskäl. Här igenom finns rid- och vandringsstig och närheten till vattnet gör att paddlande besökare i nationalparken upplever den här skogen intensivt.
Speciellt det mesta södra av de två områdena är av stor betydelse.

Gallringsförslagen söder om nationalparksgränsen och norr om nationalparken utefter Tivedsdalsleden menade mötet att en försiktig gallring kan vara acceptabel men man måste sträva efter att skapa variation

WWF ger pengar till turistprojekt i Tiveden.

Bufferstkogarna ger eko i pressen.

NA , 2017-02-10  Världsnaturfonden ger pengar till Turistprojekt i Tiveden.

Ekoturismförening skriver  om Turistprojektet.

”Nu är det upp till oss att visa att våra argument även kan omsättas i praktiken, inleder Hans Traav till vardags näringslivsstrateg på Laxå kommun och fortsätter:
– Förra årets opinionsarbete gav eko ända upp i riksdagen och byggde på antagandet att ett mångbruk av skogarna runt Tivedens nationalpark skulle bidra till högre intäkter, fler jobb och bättre lokal utveckling än enbart traditionellt skogsbruk.”
Pilotprojeket finns närmare beskrivet i artikeln.

Ett nytt turismföretag har sett dagens ljus, Naturguide Tiveden. Det är naturentusiasten David Tverling som gr sig redo att guida runt i skogarna.

Mer om WWW

Vad är en besöksvänlig skog?

Info från dagens möten – månadsmöte i TUG och  info om buffertskogar.

6 mars 18.30 har TUG årsmöte. Kallelse kommer.
Besök från Yach.14 mars sammanträden Naturvårdsrådet.

Många hade hörsammat  inbjudan till infomötet om Buffertskogar.
Anders Tivell berättade hur man gått till väga,  vilka strategier man haft.  Senaste mötet med med Sveaskog var den 9 november där beslutades om en samverkansgrupp ” Samverkan Tiveden” där representant från Laxå kommun, Sveaskog  har 3 deltagare samt  ett par forskare från Ultuna ingår. En intressentanalys kommer att göras.

En huvudfråga är : Vad är en besöksvänlig skog för dig?

Vill du ha lite bakgrundsinformation om buffertskogen?  Klicka på etiketten, så får du tidigare inlägg med länkar till Ekoturismföreningen.