Kärt återseende i församlingshemmet

Öppet hus i församlingshemmet. Maj-Lis Erlandsson – på besök. Anita Larsson och Bo Gustavsson

Gäst för dagen var Maj-Lis Erlandsson , som tillsammans med sin man, Gunnar under 2003-2004 fotograferat alla fastigheter som då fanns i socknen . Maj-Lis berättade hur de åkt runt Det var mycket noga att få med tidpunkten då bilden tagits. Gunnar skrev ned minnen från handelsbodstiden och annat som han hört och sett under årens lopp.
Gunnar var mer eller mindre uppvuxen i handelsboden. Hans morfar, Johan, startade affären och hans mor Mia fortsatte som handelsman, så Gunnar var 3:e generationen i butiken.

Förutom bilder, så kan man läsa om vem som bodde i stugan dels 2003 dels 1950. Att man kunde berätta om 1950-talets invånare i varje hushåll berodde på att de fått en röstlängd av Gertrud, en granne i byn.
Det är fantastisk att få en sådan dokumentation, i 17 pärmar.

Det var många som begav sig till församlingshemmet denna dag – för att titta i pärmarna och framför allt höra Maj-Lis berätta. En del hade kort från sin skoltid med sig. Maj-Lis första tjänst var i Vägens skola. Hon kom ihåg alla eleverna på Astas kort. Tiden går fort när man roligt. Det var många gamla vänner och bekanta som träffades. Det var prat och fika och många glada återseenden.