Mobilitetspusslet

Mobilitetspusslet är en metod för att komma i gång att arbeta med mobilitetsfrågor på landsbygden, tillsammans med andra som bor och verkar på samma plats. Nu finns färdiga mallar för workshops, resvaneundersökning och andra stödmaterial att ladda ner fritt.