Tider att komma ihåg

Årsmöten

Skolbyggnaden i Sannerud
TUG, årsmöte den 13 mars
TUG:s månadsmöten 2 måndagen i månaden ( förutom Juli, december) kl. 18.00 i Skolbyggnaden – alla är välkomna.

Åboholm
Tiveds IF:s årsmöte är den 13 mars kl. 18.30

Nu jobbar valberedningar för att få ihop styrelser för 2023 – Här finns möjlighet att påverka vad som händer i bygden.

Dammtorp – gemensamma tider för hembygdsföreningens arbetsdag och stickkaféet ojämna veckor.
2023 års träffar börjar den 16 januari kl. 13. 00

Församlinghemmet Sannerud
stickcafé jämna veckor.

Sopplunch – sista torsdag i månaden med början den 26 janurari

Sannerudsmarken uppdaterad information den 25:e gången augusti 2023