Lästips -framtidsby

En intressant artikel i DN 2021-1127- Här formas framtidens landsbygd. Så kan man läsa i ingressen: ” Jämtländska Duved ska gå i bräschen för det moderna samhället och mitt i byn genomförs nu radikala idéer. Ett gemensamt växthus ritat av en stjärnarkitekt och nya billiga hyresrätter i centrum. “

Nyfiken på om det som händer i Duved kan vara av intresse för oss när Tived ska göra sin bygdeplan. Duved – Tived – namnen påminner om varandra – bara att Duved har tre gånger så många invånare som hela Tived. Intressant läsning, jag sparar dagens tidning och överlämnar till arbetsgruppen. Ännu mer kan läsa på Duveds webbsida. Bläddra runt bland sidorna. Allt kan naturligtvis inte appliceras här, men det är alltid roligt att se vad andra gör och lära sig av det.

Tänk när vi kan läsa – Framtidens landsbygd formas i Tived!