Månadsträffar

Våren 2019 ordnade TUG , Seniorträffar, i biblioteket.
Träffarna var välbesökta, men så kom ju den pandemin och allt avstannade. En idé från uppstartsmötet för bygdeplansarbetet var att det vore bra med ett par träffar där alla i “socknen” kunde ses och diskutera/informera/fika ett par gånger under året.
På mötet funderades det hur man skulle få med dem som inte är pensionärer. Facebook kanske? Visst kan man ha grupper på Messenger.
Men ännu mera fantastiskt vore att ses i verkligheten. Det personliga mötet ger bra mycket mer än en massa inlägg i Facebook.

Kanske är det dags att byta ut onsdagsträffen för senior till en mötes tid för alla, centralt i Tived – nu för tiden kanske det är Skolbyggnaden- förr i tiden var det på kyrkbacken efter söndagens högmässa.
Vissa träffar skulle kunna vara i idrottslokalen i Åboholm.

En annan mötesplats är församlingshemmets välbesökta soppluncher.

Kanske är söndagseftermiddagen en bra tid? En gång i månaden – fast dag och tid så att det är lätt att komma ihåg.
Alla – unga som gamla är välkomna. Barnen kan leka tillsammans eller varför inte låna böcker i biblioteket.