Årsstämma för Undens fiskevårdsområde

Välkommen till Undens Fiskevårdsområdesförenings årsstämma som hålls i konferenslokal Unden i Kunskapens Hus i Laxå lördagen den 1 augusti kl 14.00

På grund av pågående pandemi, kom endast om du är fullt frisk. Vi tillämpar utspridd placering i konferenslokalen
Stämmohandlingar