Närtrafik igen

Sista jag skrev om närtrafik var 2022. Det har hänt en del sedan dess. Nu kan man åka både kvällar och helger.
Läs mer här Närtrafiken Örebro:s hemsida.

Använd Närtrafik för att uträtta ärenden eller upptäcka nya besöksmål i länet

Inom dessa tider kan du använda Närtrafik för dina resor:

  • Dagtid: Helgfri måndag – fredag mellan klockan 09.00-14.30.
  • Kvällstid: Helgfri måndag – torsdag mellan klockan 17.30-21.00.
  • Helger: Lördag – söndag mellan klockan 10.00 – 16.00.