Styrelsemöte

Måndag, 14 nov, kl 18.00 är dags för nytt månadsmöte.
På agendan enligt kallelsen:
Anders Tivell berättar om WWF -projekt
Bygdeplanen
Information om leaderprojekt
Information från Nerikes Brandkår