Marknadsbilder från förr

Bilderna finns i Tiveds hembygdsförenings arkiv.