TUG- styrelsemöte september


Liten rapport från styrelsemötet.

Sannerudsmarken
– 79 knallar av – 138 möjliga platser
– Bra respons 90% vill och bokade för nästa år, flera påtalade att de ville tipsa vänner.
– positivt med luckor mellan marknadsstånden för sittplatser.

Bygatans asfalt.
Gatan genom byn börjar bli väldigt dålig, asfalten har gått sönder och blivit stora hål. Ett förslag på en skrivelse till kommunen sammanställs av Annette och Madde till nästa styrelsemöte.

Bygdeplan
Inbjudan kommer att skickas ut i oktober.