Ny Översiktsplan

Översiktsplaner tas fram vart 5:e år. Planen är ett styrdokument för att utveckla kommun. Nuvarande plan togs fram 2015. Då planerade man fram 2035. Nu är sikte ställt på vad som ska ske till 2040.

Nu pågår ett arbete med att ta fram ny översiktsplan för Laxå kommun. Med utgångspunkt från den senaste översiktsplanen. Den är 90 sidor lång, men innehållsförteckningen kan du säkert hitta det som är intressant för dig. Vill du läsa om planen för Tived som finns den att läsa på sidan 53-54. (Det gick tyvärr inte att länka till sidan direkt)

TUG :s arbete med att fram en bygdeplan för Tiveds socken är bygdens bidrag till den nya översiktsplanen.

Vill du tycka till om hur det ska se ut bygden 20 år framöver så är det nu som du kan göra din röst hörd.