GRÅMON – ANTONIMON

1984 hade Tiveds hembygdsföreningen cirkel om torp i Tiveden.   Man gjorde torpvandringar och satte upp skyltar vid torpen – eller det som fanns kvar av spår av bebyggelsen där.   Så här skrev man  Gråmon.

GRÅMON – ANTONIMON

Belägen på gränsen mellan Närke och Västergötland, sydväst om sjön Grytens sydspets. Platsen utmärkt av Tiveds Hembygdsförening.

Finns i skrifter från år 1663 men först år 1788 medtaget på karta. Uppgiften enligt författaren Hans Lidman i boken Munkaliv.

Sista bofasta var brukare David och Elsa Johansson åren 1926 – 31. Jorden brukades ytterligare några år av Yngve Holm, Fallet. Skog planterades under 1940-talet. Ägare: Laxå Bruk, Domänverket

I dag finns grundstenar efter bostadshus, ladugård, loge samt stensättningen av källaren kvar. Bergslagsledens vindskydd och rastställe omedelbart norr om logen.

Mer om Gråmon – Antonimon finns att läsa i Hans Lidmans Munkakliv.  sid 40 i kapitlet om  Munkatigen.

“Först 1788 kommer Antoni-Moen in på kartorna. Enligt traditionen fanns där ett litet härbärge, där munkarna tog in och övernattade. Platsen där härbärget funnits är lokaliserad av en gammal numera avliden skogvaktare. I hans ungdom fanns där rester efter stockbyggnaden.  Numera är det endast hörnstenarna som minner om munkarnas övernattningsställe samt en en stor flat sten, som förmodligen varit brosten”

” en bit söder om munkarnas härbärge anlade August Johansson, ett torp, som han fick skattlagt 1864.  Sedan kom det in på kartan under namnet Gråmon. Torpet blev öde vid mitten av 1920-talet. Kvar finns nu bara stengrunder och raserade skorstensmurar. “

Hans Lidmans bok gavs ut 1974.  Så mycket har förändrats sedan dess.