22 grupper skriver under debattartikel

Nätverket “Vi som brinner för Unden”  har tillsammans med 21 andra skrivit under en debattartikel som publicerats på SVT opinion idag 9 maj.

Debattartikel på SVT opinion. Även Sverige måste följa EU:s miljöregler. 

”De flesta ansökningar om att starta gruvverksamhet beviljas. Sedan 2010 har 37 av 42 ansökningar godkänts av myndigheten Bergsstaten. Men i de nu aktuella fallen finns starka miljöskäl, mycket allvarliga konsekvenser för rennäringen och samhällsekonomiska skäl som talar för ett nej”, skriver debattörerna.