Buffertzonsaktuellt

Den 4:e september hölls ett möte i Tiveds skola med syftet att ge ett gemensamt svar från bygden på Sveaskogs planer för skogsavverkningar inom buffertzonen.

Anders Tivell och Jessica Sannö visade Sveaskogs karta  för planerna för slutavverkning och gallring i i buffertzonen.  I tre områden planeras slutavverkning.

1. Några bestånd söder om nationalparksgränsen nära Stigmansgården

2. Några bestånd mellan Tivedstorp och Sörängen

3. Två bestånd väster om LillaTrehörningen

I mötesrapporten kan man läsa följande.
”Vad gäller områdena 1 och 2 ovan så påpekade ett samlat möte att båda dessa områden ligger där många turister passerar och att de därför är viktiga för den upplevelse besökaren får.
Det södra området utgör själva infarten till nationalparken och ett samlat möte ansåg därför att bestånden där skall uteslutas från att avverkas.
Området Tivedstorp- Sörängen passeras och används av ridgäster, vandrare plus att besökare/gäster också går stiglöst i dessa bestånd eftersom det ärmycket få andra äldre skogar i området. Ett samlat mötet ansåg att också dessa bestånd skall uteslutas från att avverkas.

Bestånden väster om Lilla Trehörningen behövde inte diskuteras i så stor utsträckning eftersom det så självklart finns förhoppningar om att det området kan sparas av om inte naturvärdesskäl så av naturupplevelseskäl. Här igenom finns rid- och vandringsstig och närheten till vattnet gör att paddlande besökare i nationalparken upplever den här skogen intensivt.
Speciellt det mesta södra av de två områdena är av stor betydelse.

Gallringsförslagen söder om nationalparksgränsen och norr om nationalparken utefter Tivedsdalsleden menade mötet att en försiktig gallring kan vara acceptabel men man måste sträva efter att skapa variation

Per Angelstams rapport

Per Angelstam,tvärvetenskaplig forskare med inriktning på både kunskapsproduktion och lärande för hållbara landskap,  har träffat 83 personer i Tivedstrakten.  Rapporten sammanfattar vad  dessa tycker om  Sveaskogs skogsbruk och hur  man ser på framtiden.

Tivedens skogslandskap som grön infrastruktur för
landsbygdsutveckling: intressentanalys och förslag
Per Angelstam  här kan du läsa rapporten.

Ladda ned och läs!

 

Sopplunchtider under hösten

Från Berit Jakobsson har jag fått tiderna för hösten soppluncher. Kan verkligen rekommendera  sopporna.  Det är Tiveds eminente kock Holger som står vid spisen.

Under hösten  kommer olika turismföretag i TIved att presentera sig vid soppluncherna.

 

28/9  Bakstugan, som också har bakat.
26/10 Tivedstorp och Hamgården
30/11 Tiveds Camping

Vid den första sopplunchen i augusti berättade Hans Traav om  turismsatsningar i kommunen.
I ett nyhetsbrev från kommunen kan man läsa:

”Ett bra år för besöksnäringen
Vi noterar att sommaren för besöksnäringen har varit mycket bra och att intresset för nationalparken i år har varit extra stort. Det har ofta varit fullt på parkeringsplatsen vid huvudentrén. Faktiskt det enda stället i kommunen med stundtals trafikkaos:-)”

 

 

Gränskuriren – nyhetsbrev från Högsåsen

Kom ett mejl igår från Ulf Sandberg i Högåsenföreningen. Vår grannförening på andra sidan Unden.   Bifogat fanns Gränskuriren

Här kan du läsa om  negativa ordet bidrag som egentligen borde vara ersättning.   Att Laxå toppar turismnattsstatistiken i området.

”Alla gör affärer och transaktioner.
Det är då landsbygden brutalt uttryckt kör ut
skottkärrelass varje dag- bort från bygden tillkommuner, företag och
entreprenörerna i städerna. ”

Har tidigare funderat kring lokal ekonomi och vad det skulle kunna betyda för Tived.  I praktiken  kan det vara så att vi  köper vår mat i Tiveds Lanthandel!

Kanske är det dags att skapa en flik för nyhetsbrev från omgivningen här på hemsidan.  Jag får Bladet från Undenäs och så har ju Laxå kommun slagit till på stort med nyhetsbrev  för både företag och turism.