Tiveden – nyhetsbrev

Fick ett nyhetsbrev från Laxå kommun – Tiveden är titel kort och gott.   Har du inte fått nyhetsbrevet så gå in och läs.

Så ska den nya  www.tiveden.se  2.0 publiceras.

Här finns  bl. a utvecklingsstrategier   –  här finns möjlighet att lägga till eller dra i från.

Marknadsanpassat boende
– Bokningssystem som klarar samverkan
– Fler bäddar
– Ställplatser
– Närturism vår & höst
– Lokal mat
– Kollektivtrafik
– Positionering

 

 

Sociala innovationer

Ett nyhetsbrev från Partnerskap för sociala innovationer trillade ned i min mejl.  Jag deltog för något år sedan i  studiecirkel kring sociala innovationer.   Gå gärna in på hemsidan  och läs mer om vad det syftar till.  Du kanske har idéer, tankar som skulle kunna utvecklas och leda till nya lösningar för sociala behov.
 EU-kommissionens resonemang  definierar en social innovation som en ny lösning som möter sociala och samhälleliga behov bättre än tidigare alternativ, främst genom insatser som inte motiveras ekonomiskt.

I Partnerskapet ingår Länstyrelsen i Örebro, Universitet , kommuner, bildningsförbund.

Går den biologiska återställningen av vattendrag för långt?

Sveriges Hembygdsförbund har i en skrivelse till miljödepartementet reagerat på genomförandet av den biologiska återställningen av vattendrag. Vi anser att återställningen går längre än direktivens krav och orsakar allvarliga skador på värdefulla kulturmiljöer.

Rubrik och ingress är hämtad från Sveriges Hembygdsförbunds hemsida.
Där finns  en sammanfattning av innehållet i skrivelsen som lämnats till Miljödepartementet, testa att få den uppläst!  Längst ned på sidan finns en länk till själva skrivelsen.