Grundläggande betaltjänster

Alla ska tillgång till grundläggande betaltjänster! Den artikeln i Infobladet väckte tankar om att skriva till PTS och berätta om TUG:s marknadsbekymmer.  Det är inte enkelt för vare sig företag eller föreningar, när banken inte erbjuder de vanliga tjänsterna längre.

  • Sköta betalningförmedling, att betala och att ta betalt.
  • Ta ut kontanter
  • Sätta in dagskassor för företag och föreningar

En dag om året är det marknad i Sannerud – fullt med knallar utmed bygatan – tjockt med folk som vill handla.  De flesta har nog möjlighet att betala med kort eller swisha – med vad hjälper det när det inte finns kapacitet i det mobila nätet.

Många med mig har sedlar och mynt för att kunna betala för smörgåsen till Skolbyggnadsföreningen eller några lotter  till hembygdsföreningen.
Under denna marknadsdag samlas  det många kronor i föreningskassorna – men vad ska man göra med dem – ingen vill ju ta hand om kassorna!  Var ska man kunna få hjälp med att sätta in pengarna på kontot? Visserligen får man ingen ränta på pengarna , men det är ju knöligt att förvara dem i madrassen för att plocka fram dem när det är någon utgift som ska betalas.  Men då går det bara att betala till någon i närheten, som kan ta reda pengar!
Närmsta bankkontor som tar emot pengar finns i Kumla, 6 mil bort!

  • Är det rimligt att man ska behöva ta  en semesterdag för att sätta in några tusentals kronor på det egna kontot?
  • Är det rimligt att man ska åka 12 mil för ett ärende som tar kanske 10 minuter att  klara av.

Här finns mer information – om vad vi ska kunna få!

Länsstyrelsen om grundläggande tjänster

Bevakningsrapport för 2016

Infobladet  nr  3 2016  från Länsbygderådet i Örebro

 

 

Vad är en besöksvänlig skog?

Info från dagens möten – månadsmöte i TUG och  info om buffertskogar.

6 mars 18.30 har TUG årsmöte. Kallelse kommer.
Besök från Yach.14 mars sammanträden Naturvårdsrådet.

Många hade hörsammat  inbjudan till infomötet om Buffertskogar.
Anders Tivell berättade hur man gått till väga,  vilka strategier man haft.  Senaste mötet med med Sveaskog var den 9 november där beslutades om en samverkansgrupp ” Samverkan Tiveden” där representant från Laxå kommun, Sveaskog  har 3 deltagare samt  ett par forskare från Ultuna ingår. En intressentanalys kommer att göras.

En huvudfråga är : Vad är en besöksvänlig skog för dig?

Vill du ha lite bakgrundsinformation om buffertskogen?  Klicka på etiketten, så får du tidigare inlägg med länkar till Ekoturismföreningen.

 

 

Hur går det med buffertskogen?

Adapativ avverkning med kulturstubbar
Nyfiken på hur det går med buffertskogen?  Ikväll måndagen den 9 januari kl. 18.30 är det informationsmöte i Skolbyggnaden.
”I somras gick Sveaskog med på att etablera en buffertzon på 2.000ha med en del norr och en del söder om Tivedens nationalpark.
Syftet är att skogarna ska skötas så att de blir besöksvänliga. 
Vi i bygden kommer också att få vara med och tycka till om hur skogarna ska utvecklas.
På mötet kommer vi att berätta vad som hänt och om vilka planer som finns samt ta in synpunkter från alla som är intresserade av frågan.”   hälsar de Anders, Jessica och Martin som har kontakterna med Sveaskog.

Mera pengar att söka

Den senaste tiden har det skrivits mycket om Allmänna arvsfonden i pressen.  Till Allmänna arvsfonden  kommer  pengar från dem som inte har några arvingar.

Nytt år, nya planer och spännande idéer…ja, nu det är dags att realisera de god.  Behövs pengar för att komma igång då ska du ta en titt på Allmänna arvsfondens hemsida.

Tiveden ett naturligt centrum