Dovhjortar synliga i Sörbytorp

För första gången har vi sett dovhjortar här. I måndagseftermiddag så gick det två stycken och betade på gärdet. Vi första anblicken så trodde vi att det var rådjur. Sådan är vi ju vana att se här på åkrarna  men de här djuren var väldigt ljus och lite prickiga. Var tvungen att gå kolla på Internet hur en dovhjort ser ut.  Har bara sett sådana i djurparker förut. Senare på eftermiddagen dök ett riktigt rådjur upp.

Tivedsfaunan verkar utökas med allt fler djurarter. Hoppas att dovhjorten är ett fridsamt djur som inte äter tulpaner.

Höstmötesanteckningar

Minnesanteckningar
Höstmöte, Tiveds Utvecklingsgrupp
Skolbyggnaden i Tived 3 november kl 18.00
Madeleine Larsson öppnade mötet och delade ut den reviderade bygdeplanen för genomläsning under den kommande fikastunden.
Madeleine informerade om projektet ”In Town” som bedrivs i Laxå och Laxås vänort Grevesmühlen i Tyskland samt i Polen, Ungern och Portugal. I maj 2015 besöker projektdeltagarna Laxå och Tived.
Arne Olofsson berättade om Utvecklingsgruppens utbyte med motsvarande förening i orten Yach i Schwartzwald. Vi fick också se en del bilder från aktiviteter vi har haft i Tiveden och Yach.
Arne informerade om Nationalparkens Naturvårdsråd, som är rådgivande / bollplank / idékläckare åt Länsstyrelsen i samband med utvidgningen av nationalparken.
Madeleine informerade om att det finns två intressenter som vill ta över lanthandeln.
Diskussioner om bygdeplanen under fikapausen.
Madeleine avslutade med att påminna om att alla är välkomna till våra styrelsemöten med frågor och synpunkter. Mötena hålls kl 17.30 första måndagen varje månad, utom juli och december. I augusti och januari hålls mötet andra måndagen.
Mötesdeltagare: Per Hellman, Lisa Hellman, Bo Gustafsson, Kerstin Jakobsson,
Ulla Karlsson, Runar Adamsson, Rosmarie Karlsson, Madeleine Larsson, Arne Olofsson.
Vid tangenterna Arne Olofsson