Fibernät i Tiveden/Davidstorp

Projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp rivstartade hösten 2010 med en ansökan om projekt- och kanalisationsstöd till länsstyrelsen i Örebro län och i januari 2011 kom beslutet att ge oss 1,8 milj kr för att gräva och förlägga 9 – 14 km bredbandskanalisation, optorör, för upp till 64 fastigheter i området. Projektet var ett samprojekt med de fyra vägsamfälligheter som fanns i området: Sågkvarn-Mosshult, Grässjön, Fagerlid-Åboholm och Hägghemmet.

Efter offertförfrågan till flera entreprenörer tecknades avtal med Relacom för projektering, material mm och med lokala grävare. Samtidigt fick vi kontakt med Fortum, som höll på med markförläggning av sina högspänningslinjer i bl. a södra delen Laxå. Genom ett mycket gott samarbete kunde vi justera våra resp. tidplaner och kabelstråk så att det mesta av vår bredbandskanalisation kunde samförläggas med Fortums kraftkablar. Det innebar att hela kanalisationen kunde byggas ut, inom vår budget, till de 30-tal fastigheter som anmält sig för anslutning från start och med möjlighet för övriga att ansluta sig senare. Grävning och förläggning avslutades i början av november 2012 och nätet mättes in med GPS.

I april 2012 bildades Davidstorps byanät Ek förening, som tecknade ett avtal, Öppen Fiber, med TeliaSonera om fiberinstallation och tillgång till flera olika leverantörer av bredbandstjänsterna internet, telefoni och TV. Under våren 2013 togs fibernätet i bruk och projektet slutredovisades och avslutades i april 2013. Davidstorps byanät kommer nu att äga kanalisationen under 5 år enligt kraven för EU-bidraget och har tecknat ett 5-årigt upplåtelseavtal med Skanova, som svarar för drift och underhåll av kabelnätet.

Erfarenheterna från bl a vårt och vårt ”systerprojekt” Äskebäcken har gjort att länsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet, Skanova och representanter för byalag börjat titta på om det går att göra det lättare för byalag (motsv.) att genomföra den här typen av projekt. Jag hoppas den översynen ska komma Sanneruds-projektet tillgodo.

Olle Finnman

Projektledare emeritus

Läs mer om projekt Fibernät i Tiveden/Davidstorp

Presentation 2013-11-28 ( powerpoint)

Presentation 2013-11-28 ( pdf)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 1 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.