Fibernät i Tiveden/Äskebäcken

Historik – så här var det tänkt från början!

Ansökan
Bygdelaget ansökte under hösten 2010 kanalisationsstöd.  Bygdelaget har beviljats projektstöd från Jordbruksverket samt medfinansiering av PTS.

Kanalisationstöd utgår enbart till områden där inte telekomföretag är beredda att satsa på att bygga ett bredbandsnät då befolkningsunderlag är för litet.

Geografiskt område
Tanken var att knyta samman telestationerna Äskebäcken, Davidstorp.  Det finns 34 fastigheter inom en kilometers avstång från landsvägen. Frän Äskebäcken i öster till Åboholm i väster. Pengar för kanalisation längs landsvägen skulle komma från annat håll. Detta visade sig tyvärr var omöjligt att åstadkomma. Det finns en gammal administrativ gräns mellan Närke och Västergötland. Det har sedan gammal varit olika riktnummerområden och inga telefontrådar i luften mellan dessa områden. Det är också olika elbolag, Vattenfall i Närke och Fortum i Västergötland.

Samförläggning
Fortum hade planer på att så småningom fortsätta mot telestationen i Movattnet. Då var det bättre att vänta med att gräva för kanalisation.  Vattenfall var intresserade av byta ut gamla lågspänningsledningar vid Sörbytorp, V:a Perstorp, Lomtärn och Tivedskogen.

Området begränsades till enbart abonnenter i Äskebäckens telestation men nu skulle vi lägga kanalisation även utmed landsvägen. Sträckan är då ungefär densamma som i det tidigare området.  Istället för 34 fastigheter är det 14 fastigheter som ansluts. Samförläggnngen Vattenfall bidrar med att hålla kostnaderna

pict4050.jpg

November 2013 har vi gått i mål!  Onsdagen den 6 november så kopplas telefonen över från koppartråden till fibern i Sörbytorp.l 12 fastigheter har nu fått fibern indragen och kan beställa tjänster, som bredbandstelefoni, bredband samt TV.  Ett historiskt ögonblick Norra Aspamarken.  – Den största investeringen som gjorts här.

5 mars 2014 Äntligen har detta projekt avslutats.  Länsstyrelsen har varit ut och gjort slutkontroll. Har gjort en “bilderbok” om arbetet med att få till bredbandet där kan du se hur det gick till.

Så här blev det!

12 fastigheter utmed landsvägen från Sörbytorp till Äskebäcken är sedan slut av oktober möjlighet att anslutasig till det fibernät som byggts. Det hela började med några telefonsamtal våren och sommaren 2010.  Ett samtal med Bengt Larsson på Länsstyrelsen i Örebro ledde tillbaka till Olle Finnman. Vi skulle försöka bygga ihop stationerna i Äskebäcken och Davidstorp.  Projektansökan skrevs i all hast. Det var bråttom.  Tyckte att det var besvärligt att skriva ansökan. Det var så mycket som skulle beräknas. Jag lärde mig av Olle att göra ritningar för en kommande kanalisation.  Räknade hushåll och kilometrar.

Ansökan skickades iväg och kom i tid in till Länsstyrelsen.  I januari 2011 så fick godkändes projktet och pengar beviljades. ….nu kan jag konstatera att göra en projektbeskrivning och ansökan det är enkelt. Att genomföra projeket är svårare.

Har stött på många problem.  Från början var det tänkt att det skulle läggas kanalisation från Åboholm – Bosjön till Äskebäcken och sedan skulle vi invänta till någon vänlig sinnad operatör skulle blåsa in fiber.
Det hade långt tillbaka funnits en ide om att bygga en ledning mellan Äskebäcken och Tived för att det skulle bli ett robustrare nät.  Men det var då det! Det fanns inte pengar vid det tillfället och sedan dess hade vad jag förstår andra nät skapats.

Att Sörbytorp ligger vid gränsen till Västergötland, Skaraborgslän har jag alltid vetat.  Att Örebro län tagit en bit av Västergötland det är också känt.  Men gamla administrativa gränsen den finns kvar och det är rätt påtagligt också.  Att ringa från Sörbytorp till Bosjön det var teknisk sett en rätt lång väg!  Det var olika riktnummerområden.  Landsvägen mellan Sörbytorp och Bosjön har i alla tider varit stolpbefriad!  Likadant har det varit eldistributionen – Vattenfall på ena sidan och Fortum på den andra.
Samförlaggning det är lösning när man behöver gräva i denna steniga jord.  Det var samtal med  Fortum Vattenfall och både håll var de intresserade att hänga på.

Men svårare var det att få till en telelösning.  Det fanns inget intresse av att knyta ihop stationerna. Tanken var ju att Skanova skulle ta gräva utmed landsvägen – det blev nej. Projektpengarna var ju sökta för att lägga kanalisation från fastigheterna till landsvägen.

Det gällde att tänka om, vända och vrida på de gamla ritningarna, räkna kilometer igen. Och hur är enkelt är det att sälja in att kanalisation som slutar i landsvägskanten? Det är inte lätt kan jag säga!
Vattenfall var postitiva att byta de gamla lågspänningsledningarna till Sörbytorp, Perstorp, Lomtärn och Tivedskogen.   Då måste vi bara hänga på!
Skissade på kanalisation där vi även grävde utmed landsvägen och med samförläggningen så fick jag det till att gå ihop. Fick klartecken från Länsstyrelsen om att göra så här i stället. Resten kan du se i “bilderboken”

Nu är bygdlaget under 5 år ägare till kanalisationen, men innehållet, fibern, äger Skanova.  Avsikten är att överlåta kanalisationen till Skanova så snart det är möjligt.

Undrar du över något så är du välkommen att höra av dig.

Allt är möjligt men det kan ta längre tid än man trorl

Anita Karlsson, tfn 0583-62025, epost anikar@telia.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

12 + två =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.