Väg 503 och andra vägar

Vägar ett evigt diskussions ämne i bygden.

Vägen mellan Undenebotten och Röfors – efter 40 år av enträgna påtryckningar
Ett för tivedsborna historiskt ögonblick nåddes i slutet av oktober när restaureringen av vägen mellan Undenebotten och Röfors blev helt färdig. Entreprenören PEAB överlämnade då vägen till beställaren och väghållaren Vägverket Region Mälardalen. Vägen är nu som en dröm att åka på. Vägverket har här gjort ett utomordentligt bra jobb och inte sparat någon möda att lyfta vägen till en mycket god standard. Den totala kostnaden uppgår till ca 20 miljoner kronor, vilket för Tivedsbygden måste anses vara en mycket stor infrastruktursatsning.

Redan på 1960-talet tyckte man i Tived att denna väg befann sig i ett dåligt skick. Klagomål framfördes på olika sätt. Det var enskilda personer, intresseorganisationer av olika slag såsom Tiveds intresseförening, Tiveds byalag, Tiveds Utvecklingsgrupp m fl. Man uppvaktade myndigheter av olika slag och uttryckte sina bekymmer i massmedia. Ett stort arbete lades ned på något som kallades Projekt Landsbygdsvägen, ett lågbudgetprojekt, som aldrig kom till utförande beroende på Vägverkets motstånd.

Väg 503  mellan Sannerud och Håkantorp
I slutet av år 2000 blev samfällighetsföreningarna med anknytning till vägen mellan Sannerud och Håkantorp (väg 503) så irriterade på Vägverkets sätt att sköta underhållet av vägarna att man fick till stånd ett möte i Örebro med Vägverket. Förutom väg 503 diskuterades även väg 533, som bedömdes vara i ännu sämre skick än väg 503.

Vägverket förklarade då att anslagen från staten hade minskat vilket hade drabbat vägunderhållet, särskilt för de mindre vägarna. Man uppmanade oss att uppvakta politiker på alla nivåer och försöka påverka dessa så att Vägverket skulle få ökade anslag för framför allt de mindre vägarna. Läget var speciellt viktigt just då eftersom det i näringsdepartementet pågick ett arbete med den s k infrastrukturpropositionen.

För att kunna bli så effektiva som möjligt bildades i januari 2001 en särskild arbetsgrupp för ändamålet.

År 2006 på hösten så påbörjades vägarbetet med att en del gamla brotrummor byttes ut. Denna  gamla brotrumma fanns vid Sörbytorp. De tog en dag att ta bort gamla trumma och ersätta den med en ny. Den gamla av väl hopfogade stenar lades på 1930-talet då vägen bygdes med hackor, spadar och stenen knackades för hand av yrkesskickliga arbetare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio + elva =