Höstmötesanteckningar

Minnesanteckningar
Höstmöte, Tiveds Utvecklingsgrupp
Skolbyggnaden i Tived 3 november kl 18.00
Madeleine Larsson öppnade mötet och delade ut den reviderade bygdeplanen för genomläsning under den kommande fikastunden.
Madeleine informerade om projektet ”In Town” som bedrivs i Laxå och Laxås vänort Grevesmühlen i Tyskland samt i Polen, Ungern och Portugal. I maj 2015 besöker projektdeltagarna Laxå och Tived.
Arne Olofsson berättade om Utvecklingsgruppens utbyte med motsvarande förening i orten Yach i Schwartzwald. Vi fick också se en del bilder från aktiviteter vi har haft i Tiveden och Yach.
Arne informerade om Nationalparkens Naturvårdsråd, som är rådgivande / bollplank / idékläckare åt Länsstyrelsen i samband med utvidgningen av nationalparken.
Madeleine informerade om att det finns två intressenter som vill ta över lanthandeln.
Diskussioner om bygdeplanen under fikapausen.
Madeleine avslutade med att påminna om att alla är välkomna till våra styrelsemöten med frågor och synpunkter. Mötena hålls kl 17.30 första måndagen varje månad, utom juli och december. I augusti och januari hålls mötet andra måndagen.
Mötesdeltagare: Per Hellman, Lisa Hellman, Bo Gustafsson, Kerstin Jakobsson,
Ulla Karlsson, Runar Adamsson, Rosmarie Karlsson, Madeleine Larsson, Arne Olofsson.
Vid tangenterna Arne Olofsson

Fiberläget i Tived

Nu har vi äntligen snart kommit till vägs ände med vårt bredband för etapp 1- Sannerud-Baggekärr. Nu väntar vi bara på inkoppling i husen som kommer ske under februari 2015.  Empower har uppdraget som nätbyggare och är nu i full färd med fiberblåsning.

2015-01-12  Telia monterar in switchar

Den 12 januari 2015  kommer Telia att montera switschar i stationen  vid Kalle Valks väg. Efter detta börjar Empower koppla elektroniken i husen.  Alla fastighetsägare kommer aviseras om detta i god tid så planering av eventuella resor kan göras. Alla anslutningar kommer att testas så att allt fungerar. Efter detta kommer jag skicka ut slutfaktura på 7500:-. Detta kommer ske i början av mars. Fakturan kommer att ha 30 dagars betalningstid.4

Operatörer

Telia
När det gäller operatörer : Har man Telia nu behöver man bara ringa kundtjänst för fiber 020-755 766 och berätta att man har fiber. Då får man som regel 3 betalningsfria månader och bestämma hastighet på fibern. Man kan välja hastigheter mellan 10-1000Mbps. Man behöver inte välja samma hastighet uppåt och neråt. Låt behovet avgöra och ändra efter hand.

Annan operatör nu
Har man annan operatör nu behöver man säga upp sitt avtal med denne omedelbart. Går man över till Telia i detta skede vilket verkar vara klokt får man 3 betalningsfria månader.

Olika erbjudande från olika operatörer
Telia och All-Tele erbjuder telefoni, Digital TV och bredband.
Andra valbara operatörer erbjuder bredband och telefoni. Dessa är: Bahnhof, Netatonce, Bredband 2, T3, Tyfon och Universal Telecom.

Har annan operatör än Telia för närvarande så meddelar man ändå Telia att man får fiber i februari men har kvar sin gamla operatör tills avtalet går ut och blir så med automatik överflyttad till Telia och får då 3 betalningsfria månader.
Vid inkopplingen kommer kunden underrättas om vilka åtgärder hen behöver vidtaga inför driften av bredbandet.
Finns frågor utöver denna information går det bra att ringa undertecknad på telefon 070-6848685.

Med vänlig hälsning
Kristina

Handla i Tived

Sydnärkenytt, en nyhetskanal även för Tived.  I veckan fanns detta sorgliga budskap, att snart kan jag inte åka till Tiveds handel och köpa mjölk när det är tomt i kylen.  Det var så enkelt att skicka iväg mannen dit.  Det var inte bara mjölk i kassen som jag fick hem utan även ost och skinka.  Det är inte lätt att vara handlare på en liten ort.   En affär är inte bara ett ställe att handla mat i utan också en mötesplats.  Håller tummarna för att någon annan  tar vid! Handel i Tived läggs ned?  Läs mer i artikel i Sydnärkenytt