Omvärld

Tiveden.nu:s primärområde är Tiveds gamla socken.  Det är här som Tiveds utvecklingsgrupp verkar.  Men Tived runt omkring finns vår närmaste omvärld – har under 2017 haft några inlägg om vår omvärld
Vår närmaste omvärld

Gör ett försök med att samla info från Tiveds närmaste omvärld här:

Undenäs
Hemsida  – www.undenas.se
Infoblad Undenäsbladet   

Högsåsen
Hemsida Högsåsen i Tiveden
infoblad  Gränskuriren

Norra Aspamarkens bygdelag
Norra Aspamarkens bygdelag
med Röa Bro och vandringslederna Långsjöleden samt Luffaboleden

En  gränsöverskridande verksamhet är Ridleder i Tiveden.

 

Olshammarsutvecklingsgrupp har samlat många föreningar och verksamheter på sin sida.

Granvik 
finns ingen sammanhållande sida. Länken går till Wikipedia