Hållbara Tivedsbygder

Ett EU projekt under åren 2004- 2006

Tived och Finnerödja samarbetade i gemensamt landsbygdsprojekt
Inom ramen för projekt Hållbara Tivedsbygder samarbetar fyra föreningar i Tived och Finnerödja i syfte att verka för en uthållig utveckling på landsbygden baserad främst på bygdens naturgivna resurser.

Finnerödja Byalag och Finnerödja Hembygdsförening samt Tiveds Hembygdsförening och Tiveds Utvecklingsgrupp drev under år 2004 till och med halvårsskiftet 2006 att ett gemensamt utvecklingsprojekt med ”en levande landsbygd som, i ett uthålligt perspektiv, ger boende, brukare och besökare ett gott liv” som den övergripande målsättningen.

Genomförande
delprojekt inom områdena Hållbar bygdeplan, Bevarandevärda miljöer och traditioner, Turismmiljöer baserade på naturliga förutsättningar och kulturarv samt Marknadsförning av områdets naturnära kvalitetsprodukter kommer arbetet att ske.

Arbetsgrupper inom de olika delprojekten lade ner många ideella timmar i projeket.

Organisation
Till sin hjälp hade Hållbara Tivedsbygder en projektledning bestående av en styrgrupp med representanter från de ingående föreningarna samt Tivedsbygdens LRF-avdelning och Laxå Kommun samt 75% projektledare, fördelat på två personer. Tiveds Utvecklingsgrupp var projektägare samt arbetsgivare åt projektledarna.

Finansiering
Länsstyrelsen i Örebro län anslog medel ur ”projektstöd för utveckling av landsbygden” inom Sveriges miljö- och landsbygdsprogram, LBU-medel. Dessa innehåller viss del EU-medel. Övriga medfinansiärer i dagsläget var Laxå Kommun, LänsbygderådeT i Örebro län, Upplevelseguiden samt de ingående föreningarna. En basfinansiering på ca 900 tusen kronor är för hela projektperioden.

Underifrånperspektiv
Projekt Hållbara Tivedsbygder var ett lokalt projekt med ett underifrånperspektiv där bybornas åsikter och engagemang tas tillvara för att främja en ekologisk, ekonomisk, social och kulturell långsiktig lokal hållbar utveckling i bygden

Nationellt nätverk
Hållbara Tivedsbygder ingick som en av fjorton deltagande bygder i det nationella projektet ”Hållbara Bygder” Detta nationella projekt ägs av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och Jordbruksverket har anslagit medel ur LBU-programmet för dess genomförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7 − 2 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.