TUG styrelsemöte 12 febr

Tid: Måndag 2024-02-12 klockan 18.00
Plats: Tiveds skolbyggnad
På dagordning förutom sedvanliga punkter                      
6   Ärende                          
a) Årsmötet i mars
 b) CIP möte. Jeannette informerar
c) Kommun festen. Anders informerar
d) Kan bli att Anders Tivell kommer och pratar om skogsprojektet en stund. Men det är inte riktigt klart.