Rapport från styrelsemötet 12/2 2024

Anders Tivell gav en kort information om skogsprojektet
Jeanette informerade om CIP, civil insats person. 18 st personer är knutna till detta projekt

Kommunfest den 9 maj i Åboholm.
Anders Richard informerade om kommunfesten. Den kommer genomföras den 9 maj i Åboholm. 4 föreningar samarbetar – utvecklingsgruppen, idrottsföreningen , hembygdsföreningen och skolhusföreningen och nu även Bodarne pastorat