Ny och nygammal elledning

Den 31 januari var det en artikel i NA om stora elledningar skulle gå genom Laxå.

Svenska Kraft bygger ut sitt transmissionsnät.

dels byggs ledningen om mellan Hallsberg- Stenkullen och sedan planeras en ny ledning mellan Hallsberg Timmersdala.

Läs mer på Svenska Kraftnät.