Hösten soppluncher i församlingshemmet

Temat i höst är samhällsinformation
Soppluncherna är alltid en sista torsdagen i månaden
Börja klockan 13.00.
Lunchpris 50 kronoer

Anmälan till Berit

28 sept 
Att inte bli lurad, att motverka bedrägerier
info från Länsstyrelsen

26 oktober
Boken kommer.Besök av biblioteket i Laxå,bokbussen
Ewa Palmdahl

23 november
Aktuellt läge inom polisen
Närpolisen Julia Höglind informerar