Tivedsbor – visa er på Sannerudsmark’en 2023

Tivedstorget – marknadsstånd där du kan sätta upp en ”annons” om vad du gör/vem du är. På lördag den 27 maj mellan 10-12 så har du tillfälle att framföra synpunkter och fika med marknadsansvariga.

Lördagen 27 maj mellan kl. 10 och 12 sätter upp TUG upp ett demostånd vid Luripompa.

Alla anmälda kan då få en uppfattning om hur det kommer att se ut. Representanter från TUG med Anders Richard i spetsen kommer att finnas på plats och berätta hur tankarna gått. Tivedstorget är ett tillfälle att gemensamt visa vad vi kan och gör i tivedstrakten för alla marknadsbesökare. I dag är det 22 stycken anmälda.

Anna Bursic, Arne Andersson, Bodarne pastorat, Britt-Marie Dahlberg, Camping Tiveden, Fia Liljeberg, Formulare Skriv & Projektbyrå, Hamgården, Jeanette Håkansson, Lina Westman, Outdoorfika, Skolhusföreningen, Tivedens Byggnadsvård, Tivedens guider, Tiveds Grävtjänst, Tiveds IF, Tiveds Hembygdsförening, Tiveds Lanthandel, Tiveds utvecklingsgrupp (TUG), Tomas Andersson, Ösjönäs.

Det finns plats för fler – du som inte anmält dig – välkommen och titta och bli med du också!