TUG – det här ska vi göra 2023

Verksamhetsplan för Tiveds utvecklingsgrupp 2023
Styrelsemöte hålls en gång per månad förutom i juli och december.
Sannerudsmarken är planerad att genomföras 26 augusti
Fortsatt underhåll av cykellederna
Fortsatt arbete med vår hemsida
Fortsatt arbete med fiber/bredbandsutbyggnaden Etapp 3
Fortsatt deltagande i Naturvårdsrådet
Genomföra onsdagsträffar i skolbyggnaden
Konst i Ring/Lekgläntorna
Fortsatt arbete med projektet restaurerande skogsbruk
Börja titta och jobba med vår nya bygdeplan

Verksamhetsberättelse från 2022 finns här

På årsmötet informerades om Brandförsvarets önskemål om att bilda en CIP grupp i Tived. CIP= Civil insatsperson. Första person som kommer till en olycksplats i ett tidigare stadium än räddningsstyrkan hinner fram.

Anders Tivell berättade om det pågående projektet med WWF- Naturnära skogsbruk