Från TIFs marknadsstånd

TIF fanns på plats på Sanneruds marknaden.
Här fanns både lite om historien och ett knippe aktiviteter som är på gång idag. Lokalerna från 1930-talet är idag utrustade för att möta 2000-talets krav. Här har målats och fejats både ute och inne.
På olika vis har föreningen sponsrats av företagare med anknytning till trakten och medlemmar. Utan medlemmarnas insatser skulle verksamheten falla.

I Åboholm har vi ett riktigt armbrytningsbord signerat av armbryterskan från Ensamheten. Det hade vi med oss.