Trägen vinner

Lupiner är vackra att titta på, ja visst! Men den tränger ut alla andra blommor i våra dikeskanter – som nattviol, jungfru Marie nycklar, ekorrbär, jungfrulin, linnea.

Det blir allt färre lupiner efter vägkanten i mitt närområde. Norra Aspamarkens bygdelag har under många år kämpat med att få bort det enstaka lupiner som stuckit upp i vägkanterna från Fagertärnsvägen till Håkantorp. Det har gett resultat!
Jag har min egen lilla vägstump – från Vitsjön till 4 vägskorsningen vid vägskälet till Fagertärn. Nu är året arbete gjort. Konstaterade att mina batterier räckte längre än vad de brukat göra . Färre lupiner att slå av.

Kalhyggen gynnar lupiner! Den stora granskogen är sedan ett par år borta vid ”flygrakan”. Här efter vägen mot Bosjön har det vuxit upp ett bestånd av lupiner. Men de är borta nu!!

Passade också på att slå runt den självsådda rosen som finns där järnvägsbanken slutade.