Stormötet Inställt

Här kommer en text som från Facebokssidan Vi som bor i Tiveds socken

På senaste mötet i skolan sa vi att vi skulle kalla till ett stormöte för bygden 23/1. Pga av pandemin skjuter vi på detta för att inte riskera smittspridning. Nytt datum meddelas senare!TUGs arbetsgrupp jobbar dock vidare för fullt och planen att slutredovisa förstudien på TUGs årsmöte 14/3 står fast. Ni kanske undrar vad vi gör? Vi samlar på oss information från bygdebor, kringliggande kommuner, länsstyrelser och politiker. Gamla och nya planer och visioner för Tived på kort och lång sikt. Allt för att vi ska ha en så bra grund som möjligt att bygga en ny bygdeplan för Tiveds socken på. Svara gärna på de fyra frågorna . Ju mer input vi får desto bättre underlag.

Svara gärna senast 20/1. Och tack alla ni som redan svarat!