Månadsmöte jan 2022

Bygdeplanen
Det planerade bygdeplansmötet i Åboholm den 23/1 ställs in pga covid-restriktioner.
Arbetsgruppen har haft fyra möten. Entreprenörer, föreningar, ungdomar med flera har tillfrågats om de har frågor och synpunkter på bygdeplanen.


Sannerudsmarken
Enkät om synpunkter på marknaden utskickad till alla som bor i Sannerud, från skolan i norr till Granhamn i söder. Hittills har vi fått 8 + 4 svar, åtta av svaren var positiva till marknaden, de fyra övriga har mötet ej fått någon information om.
På grund av covid är det osäkert om vi kan ha någon marknad i år, mötet beslutade att ta upp frågan igen på nästa möte.

Tived byts ut mot Sannerud
Trafikverket håller på att byta ut alla skyltar som det står Tived på mot Sannerud p.g.a att på de officiella kartorna inte finns någon ort med namnet Tived.
Om vi vill ha skyltar med namnet Tiveds socken på kan vi ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen samt själva bekosta uppsättning av skyltar.

Leader projekt
Laxå kommun har skickat två projektansökningar till Leader Mellansjölandet

1) Cykelleder Laxå – Tiveden – Askersund så att besökare utan bil ska kunna ta sig till Tiveden via tåg/buss och cykel.
2) En förstudie om hur rastplatser kan skapas, utformas och skötas för att motverka nedskräpning och brandfara samt för att sprida kunskap om allemansrätten.