Dialogmöte i kväll, 20 sept

INBJUDAN TILL DIALOGMÖTEN I TIVED
Med avstamp i den lokala utvecklingsplanen samtalar vi om lokala
utmaningar. Vad tycker du är viktigt på kort respektive lång sikt? Vilka problem finns det som relativt enkelt går att lösa och vad finns det för komplexa samhällsutmaningar? Hur kan vi tillsammans skapa hållbara lösningar? Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan krävs. Den politiska ledningen deltar. Välkommen!

Du som bor och verkar i Tived (hela socknen avses) är välkommen den 20 september 2021. Tiveds skola, Sannerud17.30-

Inbjudan till dialogmöten i Tived