Årstämma i Undens fiskevårdsområde

Undens Fiskevårdsområdesförenings årsstämma hålls i konferenslokal Unden i Kunskapens Hus i Laxå lördagen den 21 augusti kl 14.00

På grund av pågående pandemi, kom endast om du är fullt frisk. Vi tillämpar utspridd placering i konferenslokalen.